List of the telephone subscribers for Brukowa street now Okrzei street (1938-1939)

Brukowa 1

Abranowicz Maksymilian, dyr. banku
Kozłowski Tadeusz, m.

Brukowa 2

Białobrzeski Alnin, m.
Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział XV

Brukowa 4

Neufeld J., fabr. mebli żel., m.

Brukowa 7

Miszczak FR. i Sp., Sp. z o.o., fab. pudełek i bombonierek, m.

Brukowa 14

Piwowarski Jan, m.
Szewczyk Józef, m.

Brukowa 18

Rzeżnia i Targowiska Zwierzęce, Targowisko bydlęce

Brukowa 19

Kowalik Jan, m.

Brukowa 20

Odoner Hersz, bar-restauracja

Brukowa 22

Berlewi A. J., m.
Feldman Juliusz, przedst. fabr. "Lipsia", fab. maszyn dla przem. mięsnego we Lwówkie
Jakubowski Dawid, m.
Salamonowicz Stefan, techn. dent.
Ścibor Aleksander, m.

Brukowa 24

Borensztejn A., ("Jozefów")
Sapersztejn Jankiel Dawid, wł. piek.

Brukowa 25

Wytwórnia Instrumentów Precyzyjnych, Sp. z o.o.

Brukowa 26

Milsztejn Beniamin, technik. dent.
Pietrzyński M., m.
Ptakowski R., m.
Rudakowa Zofia, m.
Sablik Tomasz, m.

Brukowa 28

Górski Feliks, urzęd. M. S. Z.
Laskowska Róża, m.
Mehl Sz., m.
Mitkowski Feliks, m.
Urząd Pocztowy, Warszawa 4
Wrocławski M., m.
Zylberman Seweryn, m.

Brukowa 29

Dubielecki Józef, majster brukar.
Giniatt Zygmut, inż., mjr. W. P. w st. sp.
Próchniewicz A., mydlarnia
Zelenrot Moszek, kawiarnia

Brukowa 30

Altsztejn Majer Szlama
Futerman Abram, wytw. toreb pap.
Erlich Bernard, m.
Najman E., skł. wędlin koszernych
Szpizman Guta, pielęgniarka Szpit. Miej.
Sztrumpf Manes, m.
Zylbersztejn Jakub, rabin okr.

Brukowa 31

Łada Zdzisław
Magott Leon i Sp., apteka

Brukowa 32

Hertz Majer, wł. skł. desek, gontów i mat. budowl.
Lustik Juda, m.
Rutman M., zakł. fryzjerski

Brukowa 35

Ajchenbaumówna N.
Grungrass Janasz, m.
Kobyłka Jakub, m.
Sapalski F., felczer, m.

Brukowa 37

Cukierman M., mleczarnia

Wikaz mieszkańców Brukowa 30 w latach 1908-1909
Liste des habitants de l'immeuble Brukowa 30 - Années 1908-1909

Jednoklasowa żeńska szkoła żydowska - Nauczycielka Glückson Basza (classe de jeunes filles juives - Professeur)
Alędziszewski Bernard - urzędnik prywatny (employé)
Atlasberg Moszek - urzędnik prywatny (employé)
Bauerberg Moszek - farbiarnia (teinturerie)
Bernarczyk Michał - handlarz marchand
Ber Gecel - handlarka marchande)
Braun Ch. kawiarnia (café)
Braun Chil. - handlarz (marchand)
Brodata Zofia - akuszerka (sage-femme)
Ciemniewska Bronisława (couturière)
Dimenstein (Dymenstein) Aron - piekarz (boulanger)
Drumlewicz Chaim - handlarz (marchand)
Dżwirż Bolesław - szliferz (vitrier)
Fadiejew Dymitr - urzędnik akcyzy (agent des douanes)
Gawryszewski Franciszek - subiekt (vendeur)
Gruenstein Jankiel - rzeźnik (boucher)
Gutman Dawid - handlarz, skład mąki (marchand, entrepôt de farine)
Handeman (Handelsman) Szyja - handlarz, owocarnia (colporteur, marchand de fruits)
Hertman, Lejzor - handlarz (marchand)
Hochglaube Icek - malarz pokojowy (peintre)
Iwański Stefan - urzędnik prywatny (Employé)
Juchtman Symcha - rzeźnik (boucher)
Jurblum Rywka - handlarka (marchande)
Kaczka Józef - ryby (poissonnier)
Kenpersak (Klupersak) Wulf - faktor, handlarz koni (maquignon chevaux)
Kleiman Abram - handlarz, budulec, drewno budowlane i stolarskie (marchand, menuiserie)
Klein Rachmil - faktor
Laks Abram Wulf - sklep spożywczy (épicerie)
Lieberman Majer - przedsiębiorca (entrepreneur)
Malczyk Antoni - handel bydła i nierogaciczny (négociant en bétail)
Meisner Lejzor - skład mąki (entrepôt farine)
Molańska Róża - pończoszkarka
Molański Piotr - ślusarz (serrurier)
Muehlstein - kupiec (acheteur)
Perelstein Joseł - handlarz łojem (marchand de suif)
Pokorny Franciszek - pracownia obuwia (cordonnier)
Racker Moszek Icel - handlarz (marchand)
Rosenberg Dawid - urzędnik prywatny (Employé)
Rottenberg Szymon - ślusarz (serrurier)
Siedlecki Pinkus - handlarz ryb (poissonnier)
Smykowski Stanisław - tokarskie wyroby metalowe (tourneur sur métal)
Sobotower Szyja - handlarz (marchand)
Sorgenstein Jankiel - handlarz, skład mąki (marchand, entrepôt de farine)
Sorgenstein Sana (Sane) - handlarz, skład mąki (marchand, entrepôt de farine)
Sorgenstein Szaja (Szyja) - handlarz zbożem (marchand céréales)
Steiman (Steinman) Szyja - handlarz łojem (marchand de suif)
Steinman Mordka - krawiec, ubiory cywilne (tailleur)
Stückgold Lejzer - kawiarnia (café)
Śnieg Dawid - rzeźnik (boucher)
Świątek Franciszek - urzędnik prywatny (employé)
Treister Jakub - handlarz, nabiał (marchand, produits laitier)
Wasserman Szaja - kawiarnia, handlowiec (café, marchande)
Wolański Piotr - ślurzaz (serrurier)
Wolniak Stanisław - stolarz (menuisier)
Woźniak Stanisław - sklep z trumnami, stolarz (magasin de cercueils, menuisier)
Wróbel Adam - urzędnik prywatny (employé)

Zródło Rafał Żebrowski.